5 Mayıs 2013 Pazar

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler Konu Anlatımı

Fiilimsiler Nedir ?

- Fiil gibidirler ama değildirler. 

Örnekler :
Okumak, insanın dünyasını aydınlatır.
- Okumak : Fiilimsidir. (İsim Fiil)

Fiilimsi özellikleri :
1)Fiilden türerler bu sebeple iş-oluş-durum bildirirler.
2)Cümlede isim-sıfat-zamir olarak görev yaparlar.
3)Kişi ve zaman bildirmezler... (Fiilden ayrılan noktasıdır)İsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil Nedir ?

İsim Fiil :


-İş, oluş, durum bildirirler.
- Cümlede eylemin ismi olarak görev yaparlar.

İsim Fiil Nasıl Bulunur ?

Örneklerle açıklaması :
Buraya oturmaya mı geldik ?
Fiil olan sözcük : Geldik ?
Fiilimsi olan sözcük: Oturma
Otur/ma : (-me -ma)

-Onunla yaşamaktan mutlu oluyorum.
Fiil olan sözcük : "mutlu oluyorum"
Fiilimsi olan sözcük: Yaşamaktan .
Yaşa/mak/tan

-Arkadaşımın koşuşunu bilirim.
Fiil olan sözcük: Bilirm
Fiilimsi olan sözcük: Koş/uş/unu

İsim Fiil Olması İçin Gereken Ekler :
1- me/ma eki
2- mek/mak
3- iş/uş/üş...

Bu eklerin hafızada kalması için kullanılan kelime : ma-(y)ış-mak...

Dikkat: İsim fiil almasına rağmen isim fiil olmayan kelimeler de vardır. O kelimeler fiil bildirmez...
* Elinden dondurma düştü.
* Daha ekmek çıkmamış
* Evin girişinde bekliyorum.
* Kazmasının sapı kırıldı.
- Bu sözcükler isim fiil eklerini almasına rağmen isim fiil değil ayrı anlamlı bir sözcük oluşturmuşlardır. 

SIFAT FİİL


- İş,oluş, durum anlamı taşırlar.

* Oturan kardeşini ittirdi.
* Dün gittiğimiz film çok güzeldi.
* Pişmiş yemeğe soğuk su katılmaz.

Sıfat Fiil olması için gereken ekler:
-an
-ası
-mez
-ar
-dik
-ecek
-miş

Ayrıca hafızada kalması için şöyle kodlanabilir : An-ası-mez-ar-dik-ecek-miş...

* Sıfat fiiller de sıfatlar gibi isimleşir.
- Yaşlılara yardımda bulunmalıyız.
Aslı : Yaşlı insanlara yardımda bulunmalıyız.

- Bu dersi anlayanlar parmak kaldırsın.
Aslı: Bu dersi anlayan öğrenciler parmak kaldırsın.

* Sıfat fiil eki almasına rağmen bazı sözcükler sıfat fiil olmayabilirler.

-Düşecek yapraklar bir bir...
Mesela burada "düşecek" fiil görevindedir.

-Bindiğimiz dolmuş yolda kaldı.
- Deliklere dolmuş sular üstüme sıçradı.
Birisi "dolmuş" yani araç isminde diğeri ise "dol-mak" anlamında kullanılmış.

ZARF FİİL

Ekleri :
-İp,-ince, -arak,-dikçe, -meden, -medikçe, -...r ...mez, -e...e , -eli ...

Cümlede durum veya zaman bildiren sözcük fiilden türerse zarf fiil olur.

*Oturduğu yerken ayağa kalkıp bana kızdı
Zarf fiil olan sözcük: "Kalkıp" (-ıp)

*Seni görünce heyecanlanıyorum.
Zarf fiil olan sözcük: "Görünce" (-ince)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder